Γλώσσα

Το fagadiko.gr δεσμεύεται ότι θα προστατεύει το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων που μας γνωστοποιείεiται. Για αυτό, τηρώντας την νέα Ευρωπαϊκή νομοθεσία για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), θα θέλαμε να ζητήσουμε την συγκατάθεσή σας για να επιβεβαιώσουμε τα στοιχεία που μας δώσατε, να λαμβάνετε ενημερώσεις από εμάς για προσφορές από προμηθευτές, διαγωνισμούς ή τα εταιρικά μας νέα. Για αυτό, είναι απαραίτητο να γίνει καταχώρηση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στη βάση μας, σύμφωνα με τους ορισμούς του νόμου. 

Τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρούμε είναι τα εξής:

Όνομα, Επίθετο, Επωνυμία, Ηλεκτρονική διεύθυνση, Διεύθυνση, Περιοχή, Τηλέφωνο (σταθερό), Τηλέφωνο (κινητό), Ώρες λειτουργίας,  Όνομα Υπευθύνου, Κατηγορία καταστήματος

Σε περίπτωση που θέλετε να αλλάξετε τη συγκατάθεσή σας σε μία ή όλες τις παραπάνω επιλογές μπορείτε να μας ενημερώσετε για το αίτημα σας στο [email protected]

Εγγραφείτε στο newsletter μας